Zutphen - Spittaalstraat 22 (1902) in betere tijden, en na de brand, die gelukkig de pui niet te zeer beschadigde.

Two pics of this house, one in better times and one after the fire which fortunately didn't damage the shopsfacade.
Zutphen heeft nogal wat Jugendstil winkelpanden met overeenkomstige kenmerken, verbandhoudend met het feit dat ze door een en dezelfde architect zijn ontworpen; D.J.van Loo, een man met een passie voor glas in lood ramen.

Zutphen has a variety of jugendtil shopbuildings with often the same characteristics, due tot the fact of being made by the same architect, D.J.van Loo, a man wit a passion for stained glass windows.

The (former printing) shop in the Sprongstraat 4 has a special place in my heart. It was here that the birth announcement of my first daughter was printed. In 1978.

De winkel (vroegere drukkerij) in de Sprongstraat 4 heeft een warm plekje in m'n hart. Hier werd het geboortekaartje gedrukt van m'n oudste dochter in 1978.
Van een duidelijk ander, en voornamer karakter zijn de herenhuizen aan de Deventerweg.
Nrs. 69, 71, 83, 85, 87, 111, 113, 115 en 117.
The mansions at the Deventerweg have another radiance...
ZUTPHEN
De witte toren / The white tower
Naar knoppenpagina