PIRNA
ZECHE ZOLLERN
De voormalige kolenmijn Zeche Zollern bij  Dortmund is een  prachtig voorbeeld van de in die tijd, bij verlichte werkgevers,  levende gedachte dat ook functionele werkplekken best MOOI mochten zijn. Dat zou dan op de werknemers   een positieve uitwerking zou hebben (en aan een hogere productie bijdragen!). Men is er bij Zeche Zollern bijzonder goed in geslaagd om deze gedachtegang  m.b.v. grootscheepse restauraties en tentoonstellingen weer overtuigend in beeld te brengen.


The former coalmine of Zeche Zollern, near Dortmund is a great example of the fact that  around 1900 some employers were convinced that functional buildings could be  beautiful as well. They thought this should create good conditions to work in and…..a better production.
naar knoppenpagina