This page is dedicated to Mikhail Eisenstein -1867-1920.
A talented civil engineer who combined many jobs including the one of architect.
It's good to realise that Art Nouveau had it's origin as a reaction to the industrial revolution.
That is why there are so many natural forms and elements applied in Art Nouveau buildings.
Eisenstein, on the contrary (over)decorarated his buildings with hybrids of man and machines. Robotlike images and  enchained flowers.

His facades are crowded with masks and statues and many, many other elements so it is sad that Eisenstein suffered from 'horror vacui', the fear for empty spaces. Often the faces seem to suffer or seem to be in a state of horror. I still don'nt know if I find in his works a kind of beauty.
But he really  had the guts to intreprete Art Nouveau architecture in an very own way.
Deze pagina is gewijd aan Mikhail Eisenstein die naast z'n beroep van civiel ingenieur, tal van andere bedrijvigheden uitvoerde, waaronder die van architect.
Het oorspronkelijke vertrekpunt van de Art Nouveau was een reactie op de industriële revolutie. Daarom worden er zoveel natuurlijke vormen en motieven in toegepast.
Bij Eisenstein lijkt de cirkel weer rond te zijn. Hij overdecoreert z'n gebouwen met vreemde bastaarden tussen mens en machine. Robotachtige verschijningen en geketende bloemen. Z'n gevels krioelen van maskers, beelden en andere elementen, daarom wordt er verondersteld dat hij 'leed' aan horror vacui, de angst voor de lege ruimte.
De gezichten op z'n huizen lijken vaak te lijden of in een staat van afgrijzen te verkeren.
Ik weet nog steeds niet of ik het mooi vind maar hij had wel de moed om de Art Nouveau architectuur op een geheel eigen wijze vorm te geven.
He often applied blue glazed bricks, giving a kind of transparancy effect in relation with the deep blue summerskies of Riga.
Hij paste enkele malen het gebruik van blauw geglazuurde bakstenen toe  waardoor de huizen weg lijken te vallen tegen de zomerhemel in Riga
Elisabetes iela 10b - 1903
Elisabetes iela 10 a - 1903
Alberta iela 13 - 1904
Strelnieku iela 4a - 1905
Alberta iela 2a - 1906